Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CUNBM
Facultatea de Inginerie

În 1969 a fost înființat Institutul de Subingineri, ca unitate de învățământ tehnic superior, care, alături de Institutul Pedagogic, au format, în 1974, prima instituție academică multidisciplinară în Baia Mare. Între 1990 și 2012 ne-am desfășurat activitatea în cadrul Universității din Baia Mare, respectiv Universității de Nord din Baia Mare, iar din 2012 suntem Facultatea de Inginerie, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Informații admitere

Licență - 4 ani

Inginerie@admitere.utcluj.ro

www.inginerie.utcluj.ro

0264 202 972  |  0264 202 975  |  0264 202 989

DOMENII și SPECIALIZĂRI

Specializare ELECTROMECANICĂ

Specializare INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE

Specializare TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

Specializare INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Specializare ROBOTICĂ

Specializare INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR

Specializare INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Cifre de școlarizare
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEIBaia-Mare262011
INGINERIE ELECTRICĂBaia-Mare2510
INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALEBaia-Mare2510
INGINERIE ENERGETICĂBaia-Mare2510
INGINERIE INDUSTRIALĂBaia-Mare27101
INGINERIE ȘI MANAGEMENT Baia-Mare2710
MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂBaia-Mare251
INGINERIA MATERIALELORBaia-Mare282
INGINERIA MEDIULUIBaia-Mare2810
TOTAL LOCURI FACULTATE2368312

*Cele 40 de locuri pentru absolvenții liceelor din mediul rural, 5 locuri de rromi și 12 pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială se gestionează la nivelul UTCN

Modalitate de admitere
DOMENIUL CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR
Media de admitere (MA_A)
se calculează după formula

 

NMB – nota la matematică de la BAC;

NB – nota la BAC la una din materiile: matematică, fizică, informatică;

MB – media la BAC.

restul domeniilor
Media de admitere (MA_B)
se calculează după formula

MA1 = 0,6*NB+0,4*MB

MA2 = MB

NB – nota la BAC la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie;

MB – media la BAC

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Diplomă/adeverință de licență sau echivalentă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Preînscriere
  • 5 iunie - 5 iulie 2020

Fă-ți cont de utilizator, consultă lista programelor de studii universitare de licență și alege ce ți se potrivește. Pregătește-ți din timp documentele necesare și poți să le încarci în platforma încă de acum!

5 iunie - 5 iulie 2020
6 - 14 iulie 2020
Înscriere
  • 6 - 14 iulie 2020

Completează-ți dosarul cu toate actele. Încă mai ai timp să adaugi opțiuni. MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE! Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

Rezultate inițiale
  • 16 iulie

Verifică statusul tău. Dacă ești admis, începând de mâine îți poți confirma locul. Dacă nu ești admis, trebuie să aștepți rezultatele intermediare.

16 iulie
17 - 19 iulie 2020, ora 12:00
Confirmări etapa I
  • 17 - 19 iulie 2020, ora 12:00

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

Rezultate intermediare
  • 19 iulie 2020

Urmărește atent rezultatele pentru a vedea statusul actual în urma glisărilor. Dacă doar în acest moment ai fost admis, nu uita să confirmi locul începând de mâine!

19 iulie 2020
20 - 21 iulie 2020, ora 12:00
Confirmări etapa II
  • 20 - 21 iulie 2020, ora 12:00

Taxa de confirmare a locului se achită o singură dată pe comisie, indiferent de schimbarea statusului candidatului.

Rezultate finale
  • 21 iulie 2020

Felicitări! Ești ADMIS! ÎNCEPÂND CU DATA DE 23 IULIE 2020 este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii. Data finală de încărcare a contractului este 31 IULIE 2020.

Aducerea actelor în original se face în baza unei programări la secretariatul facultății, începând cu 23 iulie.

21 iulie 2020
21 iulie 2020
ATENȚIE!
  • 21 iulie 2020

Candidații aflați în lista de așteptare după afișarea rezultatelor finale, indiferent de sesiunea de admitere, au posibilitatea să completeze o nouă fișă de înscriere pentru locurile rămase disponibile, în cadrul aceleiași comisii, fără a li se percepe o nouă taxă de înscriere. Revenim cu detalii...

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...