Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de
Construcţii de Maşini

Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea de Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului.

Informații admitere

Master - 2 ani

CM@admitere.utcluj.ro  

 www.cm.utcluj.ro

0744617491 – Inginerie Industriala

0740221872 – Mecatronica si Robotica

0740554326 – Inginerie si Management

DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Design industrial (DI)

Ingineria și managementul calității (IMC)

Inginerie virtuală și fabricație competitivă RO/EN (IVFC)

Procese de producție inovative și managementul tehnologic DE (PPIMT)

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricație (PACSF)

Tehnologii avansate de fabricație – Alba Iulia (TAF)

Ingineria și managementul calității – Bistrița (IMC)

Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrie – Satu Mare (IMRTI)

Inginerie virtuală și fabricație competitivă – Zalău (IVFC)

Antreprenoriat (ANT)

Management și inginerie în afaceri (MIA)

Managementul sistemelor logistice (MSL)

Robotică EN (ROB)

Robotică – Bistrița (ROB)

Cifre de școlarizare
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
INGINERIE INDUSTRIALĂ
11
Design industrial (DI)Cluj-Napoca205
Ingineria și managementul calității (IMC)Cluj-Napoca205
Inginerie virtuală și fabricație competitivă RO (IVFC)Cluj-Napoca205
Inginerie virtuală și fabricație competitivă EN (IVFC)Cluj-Napoca205
Procese de producție inovative și managementul tehnologic DE (PPIMT)Cluj-Napoca205
Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricație (PACSF)Cluj-Napoca205
Tehnologii avansate de fabricație (TAF)Alba Iulia2030
Ingineria și managementul calității (IMC)Bistrița 205
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrie (IMRTI)Satu Mare205
Inginerie virtuală și fabricație competitivă (IVFC)Zalău205
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
1
Antreprenoriat (ANT)Cluj-Napoca262
Management și inginerie în afaceri (MIA)Cluj-Napoca406
Managementul sistemelor logistice (MSL)Cluj-Napoca252
MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ
Robotică EN (ROB)Cluj-Napoca2030
Robotică (ROB)Bistrița2010
TOTAL LOCURI FACULTATE33112512
Modalitate de admitere
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

NL – nota la examenul de licență/diplomă

ND – nota obținută la proba orală de verificare a cunoștințelor de domeniu

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 20 - 24 iulie (până la ora 12:00)

 

Completează-ți dosarul cu toate actele. MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE! Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

20 - 24 iulie (până la ora 12:00)
25 iulie
Probă orală
  • 25 iulie

Se va desfășura online conform planificării afișate după perioada de înscriere.

Afișare rezultate
  • 27 iulie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

27 iulie
28 iulie (până la ora 10)
Contestații
  • 28 iulie (până la ora 10)

Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro

Afișare rezultate după contestații
  • 28 iulie

Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor (dacă este cazul) se va face la ora 11.

28 iulie
28 iulie
Confirmarea locurilor
  • 28 iulie

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

Afișarea rezultatelor finale
  • 29 iulie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

29 iulie

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...