Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de
Construcţii de Maşini

Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea de Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului.

Informații admitere

Licență - 4 ani

CM@admitere.utcluj.ro  

 www.cm.utcluj.ro

0744 473 094 – Inginerie Economică

0744 802 365 – Robotică

0744 328 007 – TCM

DOMENII și SPECIALIZĂRI

Specializare DESIGN INDUSTRIAL

Specializare TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAŞINI

Specializare TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAŞINI – DE

Specializare TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI – EN

Specializare SISTEME DE PRODUCŢIE DIGITALE (BISTRIŢA)

Specializare TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI (ALBA IULIA)

Specializare TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI (ZALĂU)

Specializare TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI (SATU MARE)

Specializare INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ

Specializare INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ – EN

Specializare INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ (BISTRIŢA)

Specializare INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ (ALBA IULIA)

Specializare INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ (SATU MARE)

Specializare ROBOTICĂ           

Specializare ROBOTICĂ – EN 

Specializare ROBOTICĂ (BISTRIŢA)                                          

Cifre de școlarizare - septembrie 2020
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
INGINERIE INDUSTRIALĂCluj-Napoca96
INGINERIE INDUSTRIALĂBistriţa19
INGINERIE INDUSTRIALĂAlba Iulia8
INGINERIE INDUSTRIALĂZalău3
INGINERIE INDUSTRIALĂSatu-Mare4
INGINERIE ŞI MANAGEMENTCluj-Napoca18
INGINERIE ŞI MANAGEMENTBistriţa13
INGINERIE ŞI MANAGEMENTAlba Iulia10
INGINERIE ŞI MANAGEMENTSatu-Mare6
MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂCluj-Napoca33
MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂBistriţa11
TOTAL LOCURI FACULTATE221

*Cele 40 de locuri pentru absolvenții liceelor din mediul rural, 5 locuri de rromi și 12 pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială se gestionează la nivelul UTCN

Modalitate de admitere
Media de admitere (MA_B)
se calculează după formula

MA1=0,6*NB+0,4*MB
MA2 = MB

NB – nota la BAC la una din materiile: matematica, informatica, fizica, chimie, economie;
MB – media la BAC.

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Diplomă/adeverință de licență sau echivalentă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2020
Înscriere
  • 17-18 septembrie 2020

Accesează contul tău de candidat şi completează-ți dosarul cu toate actele. Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE!

Dacă beneficiezi de art. 35 din regulament atunci va trebui să bifezi opţiunea de scutire de taxă în zona de plăţi din contul tău şi să încarci fişa de înscriere din sesiunea anterioară - septembrie 2020.

17-18 septembrie 2020
20 septembrie
Rezultate inițiale
  • 20 septembrie

Verifică statusul tău. Dacă ești admis, începând de mâine îți poți confirma locul. Dacă nu ești admis, trebuie să aștepți rezultatele finale.

Confirmări
  • 21-22 septembrie, până ora 12:00

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP) - din contul tău. 

21-22 septembrie, până ora 12:00
22 septembrie
Rezultate finale
  • 22 septembrie

Felicitări! Ești ADMIS! 

Este obligatoriu să descarci din contul tău de utilizator contractul de studii și să-l aduci semnat, împreună cu restul actelor în original, la secretariatul facultății la care ai fost admis.

ATENȚIE!
  • 23 septembrie

Mergi la secretariatul facultății la care ai fost admis cu toate actele în original și contractul de studiu semnat (în 2 exemplare) în intervalul orar 9-15. 

23 septembrie

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...