Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CUNBM
Facultatea de Inginerie

În 1969 a fost înființat Institutul de Subingineri, ca unitate de învățământ tehnic superior, care, alături de Institutul Pedagogic, au format, în 1974, prima instituție academică multidisciplinară în Baia Mare. Între 1990 și 2012 ne-am desfășurat activitatea în cadrul Universității din Baia Mare, respectiv Universității de Nord din Baia Mare, iar din 2012 suntem Facultatea de Inginerie, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Informații admitere

Master - 2 ani
DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Ingineria sistemelor flexibile de fabricație (ISFF)

Ingineria calității sistemelor tehnologice (ICST)

 

Managementul inovării și dezvoltării tehnologiei (MIDT)

Inginerie și management în domeniul electric (IMDel)

Inginerie și management în domeniul energetic (IMDen)

Evaluarea impactului și riscului pentru mediu (EIRM)

Ingineria procesării materialelor prin procedee speciale (IPMPS)

Cifre de școlarizare - septembrie 2020
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
INGINERIE INDUSTRIALĂ
Ingineria sistemelor flexibile de fabricație (ISFF)Baia-Mare106
Ingineria calității sistemelor tehnologice (ICST)Baia-Mare20
INGINERIE ȘI MANAGEMENT
1
Managementul inovarii și dezvoltării tehnologiei (MIDT)Baia-Mare210
INGINERIE ELECTRICĂ
Inginerie și management în domeniul electric (IMDel)Baia-Mare10
INGINERIE ENERGETICĂ
Inginerie și management în domeniul energetic (IMDen)Baia-Mare10
INGINERIA MEDIULUI
1
Evaluarea impactului și riscului pentru mediu (EIRM)Baia-Mare78
INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR
Ingineria procesării materialelor prin procedee speciale (IPMPS)Baia-Mare116
TOTAL LOCURI FACULTATE307011
Modalitate de admitere
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

 

ML – media la examenul de licență/diplomă

NI – nota la interviu

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 10 - 14 septembrie

Accesează contul tău de candidat şi completează-ți dosarul cu toate actele. Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE!

10 - 14 septembrie
15 septembrie
Programare interviu online
  • 15 septembrie

Afișarea on-line a tabelului cu numele candidaților, în ordine alfabetică, cu precizarea mediilor pentru concurs, 15 septembrie, până la ora 10:00. 

 

Sesizarea on-line de către candidați a eventualelor erori și omisiuni, 16 septembrie, până la ora 10:00, la adresa admitere.master.inginerie@cunbm.utcluj.ro

Interviu
  • 16 septembrie

Se va desfășura online,  conform planificării afișate după perioada de înscriere, începând cu ora 12:00.

16 septembrie
16 septembrie
Afișare rezultate inițiale
  • 16 septembrie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

Contestații
  • 17 septembrie (până la ora 22:00)

Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro

17 septembrie (până la ora 22:00)
18 septembrie, până la ora 20:00
Confirmarea locurilor
  • 18 septembrie, până la ora 20:00

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

Afișarea rezultatelor finale
  • 18 septembrie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

18 septembrie

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...