Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Începând din 1992, Institutul Politehnic și-a schimbat denumirea în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar din cele trei facultăți existente la momentul respectiv, prin restructurare s-au constituit șapte, Știința și Ingineria Materialelor (devenită în anul 2011 Ingineria Materialelor și a Mediului) fiind una dintre acestea.

Informații admitere

Master - 2 ani
DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Materiale și tehnologii avansate (MTA)

Sudarea și asigurarea calității materialelor (SACM)

Ingineria și managementul procesării avansate a materialelor (IMPAM)

Procedee avansate în protecția mediului (PAPM)

Managementul integrat al resurselor naturale și al deșeurilor (MIRND)

Ingineria, dreptul și economia dezvoltării durabile (IDEDD)

Sisteme poligrafice sustenabile (SPS)

Cifre de școlarizare - septembrie 2020
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
INGINERIA MATERIALELOR
1
Materiale și tehnologii avansate (MTA)Cluj-Napoca81
Sudarea și asigurarea calității materialelor (SACM)Cluj-Napoca153
Ingineria și managementul procesării avansate a materialelor (IMPAM)Cluj-Napoca111
INGINERIA MEDIULUI
1
Procedee avansate în protecția mediului (PAPM)Cluj-Napoca121
Managementul integrat al resurselor naturale și al deșeurilor (MIRND)Cluj-Napoca2
Ingineria, dreptul și economia dezvoltării durabile (IDEDD)Cluj-Napoca78
ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE
Sisteme poligrafice sustenabile (SPS)Cluj-Napoca128
TOTAL LOCURI FACULTATE652411
Modalitate de admitere
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

ML – media generală obținută la examenul de licență/diplomă;

MEx – media aritmetică a notelor acordate la examenul online de către membrii comisiei de concurs.

La examenul online, candidatul, pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, poate prezenta un eseu motivațional în domeniu, redactat anterior în scris. Eseul motivațional va cuprinde următoarele aspecte: 

(i) argumentarea alegerii specializării, 

(ii) menționarea calităților candidatului care îl recomandă pentru specializarea aleasă și 

(iii) evidențierea aspirațiilor după absolvirea ciclului de master.

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 14 - 18 septembrie (până la ora 12:00)

Accesează contul tău de candidat şi completează-ți dosarul cu toate actele. Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

 

MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE!

14 - 18 septembrie (până la ora 12:00)
18 septembrie, ora 16:00
Concursul de admitere (online)
  • 18 septembrie, ora 16:00

Comisiile de concurs evaluează aptitudinile, pregătirea și motivația candidaților pentru programul de master în urma unui examen online (pe platforma Microsoft Teams, detalii cu linkul de logare pe va afișa pe site-ul www.imm.utcluj.ro/admitere-master.html). 

Afișare rezultate inițiale
  • 18 septembrie, ora 22:00

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

18 septembrie, ora 22:00
21 septembrie, între 8:00 - 12:00
Depunerea și soluționarea contestațiilor
  • 21 septembrie, între 8:00 - 12:00

Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro, conform regulamentului de admitere în vigoare.

Confirmarea locurilor
  • 21 septembrie, între 9:00 - 12:00

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

21 septembrie, între 9:00 - 12:00
21 septembrie, ora 22:00
Afișarea rezultatelor finale
  • 21 septembrie, ora 22:00

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații. Confirmarea locului la taxă sau buget se face prin semnarea contractului de studii disponibil pe platforma de admitere.

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...