Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de
Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică

Începând din 1992, Institutul Politehnic și-a schimbat denumirea în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, din cele trei facultăți existente la momentul respectiv, prin restructurare, s-au constituit șapte, una dintre ele fiind Facultatea de Mecanică - devenită în 2018 Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică.

Informații admitere

Master - 2 ani

ARMM@admitere.utcluj.ro  

www.armm.utcluj.ro

0264 401 658 | 0264 202 776 | 0264 202 777

DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Automobilul și mediul (AM)

Sisteme de management și control ale autovehiculelor (SMCA)

Tehnici avansate în ingineria autovehiculelor EN (TAIA)

Logistica și siguranța în transporturi (LST)

Ingineria biosistemelor în agricultură și industrie alimentară (IBAIA)

Energii regenerabile (ER)

Inginerie de precizie și managementul calității (IPMC)

Managementul energiei termice (MET)

Ingineria sistemelor mecatronice (ISM)

Cifre de școlarizare
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
INGINERIA AUTOVEHICULELOR
1
Automobilul și mediul (AM)Cluj-Napoca242
Sisteme de management și control al autovehiculelor (SMCA)Cluj-Napoca224
Tehnici avansate în ingineria autovehiculelor EN (TAIA)Cluj-Napoca215
INGINERIA TRANSPORTURILOR
1
Logistica și siguranța în transporturi (LST)Cluj-Napoca2010
INGINERIE MECANICĂ
11
Ingineria biosistemelor în agricultură și industrie alimentară (IBAIA)Cluj-Napoca184
Energii regenerabile (ER)Cluj-Napoca184
Inginerie de precizie și managementul calității (IPMC)Cluj-Napoca204
Managementul energiei termice (MET)Cluj-Napoca184
MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ
Ingineria sistemelor mecatronice (ISM)Cluj-Napoca224
TOTAL LOCURI FACULTATE18341112
Modalitate de admitere
Media de admitere (M)
se calculează după formula

NPB – Nota obținută la proba de bază (eseu motivațional)*

ML – Media examenului de diplomă/licență

* pentru programul de master TAIA eseul va fi redactat în limba engleză

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 18 - 22 iulie 2020

 

Completează-ți dosarul cu toate actele. MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE! Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

18 - 22 iulie 2020
23 - 24 iulie
Evaluare probă de bază
  • 23 - 24 iulie

Proba de baza constă într-un eseu motivațional. Pentru programul de masterat TAIA eseul va fi redactat în limba engleză.

Afișare rezultate
  • 24 iulie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

24 iulie
25 iulie
Contestații
  • 25 iulie

Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro

Soluționare și afișare rezultate după contestații
  • 26 iulie

Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor (dacă este cazul) se va face în decursul serii de 26 iulie.

26 iulie
27 - 28 iulie
Confirmarea locurilor
  • 27 - 28 iulie

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

Afișarea rezultatelor finale
  • 29 iulie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

29 iulie
30 iulie
Confirmarea locurilor runda a 2-a (dacă este cazul)
  • 30 iulie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

Afişarea rezultatelor
  • 30 august

Afişarea rezultatelor finale pentru sesiunea din vară

30 august

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...