Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de
Inginerie a Instalaţiilor

Învățământul superior de instalații a luat ființă în anul 1972 în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. În cei peste 40 de ani de existență, acesta a cunoscut mai multe forme de organizare, din acest an facultatea își modifică numele, devenind Facultatea de Inginerie a Instalațiilor.

Informații admitere

Master - 2 ani
DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Ingineria instalațiilor (II)

Cifre de școlarizare
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAȚII
1
Ingineria instalațiilor (II)Cluj-Napoca473
TOTAL LOCURI FACULTATE4731
Modalitate de admitere
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

T – nota test grilă

L – nota la examenul de licență / diplomă

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 21 - 22 iulie

 

Completează-ți dosarul cu toate actele. MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE! Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

21 - 22 iulie
23 iulie
Test grilă
  • 23 iulie

Se va desfășura online, pe platforma MS Teams a UTCN, conform planificării afișate după perioada de înscriere.

Afișare rezultate
  • 23 iulie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

23 iulie
24 iulie
Depunere și soluționare contestații
  • 24 iulie

Contestațiile se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro

Afișare rezultate după contestații
  • 24 iulie

Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor se va face în decursul serii de 24 iulie.

24 iulie
27 - 28 iulie
Confirmarea locurilor etapa I
  • 27 - 28 iulie

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

Afișarea rezultatelor intermediare
  • 28 iulie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

28 iulie
29 - 30 iulie
Confirmarea locurilor etapa II
  • 29 - 30 iulie

Taxa de confirmare a locului se achită o singură dată pe comisie, indiferent de schimbarea statusului candidatului.

Rezultate finale
  • 30 iulie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

30 iulie

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...