Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Construcţii

Precursoarea facultății de Construcții a Universității Tehnice din Cluj-Napoca este Școala de Conductori pentru lucrări publice, subordonată Ministerului Lucrărilor Publice și Comunicațiilor, ființând de sine stătător în perioada 1920-1930, apoi ca secție a școlii de conductori din Cluj (1930-1936).

Informații admitere

Master - 2 ani

Constructii@admitere.utcluj.ro 

 www.constructii.utcluj.ro

0264 202 835  |  0264 202 836  |  0264 202 837

DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Clădiri verzi (CV)

Construcții durabile din beton (CDB)

Ingineria infrastructurii transporturilor (IIT)

Inginerie geotehnică (IG)

Inginerie structurală (IS)

Proiectare avansată a structurilor din lemn și metal (Baia Mare) (PASLM)

Managementul proiectelor și evaluarea proprietății (MPEP)

Cifre de școlarizare - septembrie 2020
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
INGINERIE CIVILĂ
1
Clădiri verzi (CV)Cluj-Napoca82
Construcții durabile din beton (CDB)Cluj-Napoca202
Ingineria infrastructurii transporturilor (IIT)Cluj-Napoca103
Inginerie geotehnică (IG)Cluj-Napoca132
Inginerie structurală (IS)Cluj-Napoca162
Proiectare avansată a structurilor din lemn și metal (PASLM)Baia Mare221
INGINERIE ȘI MANAGEMENT
Managementul proiectelor și evaluarea proprietății (MPEP)Cluj-Napoca--
TOTAL LOCURI FACULTATE89121
Modalitate de admitere
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

MED – media examen licență/diplomă

MPO – notă probă orală – interviu

Criteriile de admitere fără concurs sunt disponibile aici.

Posterul va fi trimis online secretarilor comisiilor de concurs în ziua anterioară interviului.

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 14 - 15 septembrie, până la ora 15:00

Accesează contul tău de candidat şi completează-ți dosarul cu toate actele. Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE!

 

În data de 15 septembrie, după ora 20:00,  se va afişa pe site-ul facultăţii programarea pentru interviu

14 - 15 septembrie, până la ora 15:00
16 septembrie
Interviu
  • 16 septembrie

Urmărește atent pagina facultăţii pentru mai multe informații.

Afișare rezultate etapa I
  • 16 septembrie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

16 septembrie
17 septembrie (până la ora 9:00)
Contestații
  • 17 septembrie (până la ora 9:00)

Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro

Soluționare și afișare rezultate după contestații
  • 17 septembrie

Soluționarea contestațiilor se va face în intervalul orar 9:00 - 10:00. Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor (dacă este cazul) se va face după ora 10.

17 septembrie
17 septembrie, între orele 10 - 15
Confirmarea locurilor etapa I
  • 17 septembrie, între orele 10 - 15

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP), începând cu ora 10. 

Glisări și rezultate etapa II
  • 17 septembrie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

17 septembrie
18 septembrie
Confirmarea locurilor etapa II
  • 18 septembrie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

Afișare rezultate finale
  • 18 septembrie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

18 septembrie

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...