Facultatea de
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației