Facultatea de
Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției – MASTER