Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

În anul 1990 ia ființă Facultatea de Electronică și Telecomunicații, continuatoare a tradițiilor academice cultivate începând cu anul 1977 în Facultatea de Electrotehnică prin Secția de Electronică și Telecomunicații. În anul 2005 facultatea își modifică numele, devenind Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Informații admitere

Master - 2 ani
DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Circuite și sisteme integrate (CSI)

Inginerie electronică (IE)

Prelucrarea semnalelor și imaginilor – FR (PSI)

Sisteme integrate de comunicații cu aplicații speciale (SICAS)

Tehnologii multimedia (TM)

Tehnologii, sisteme și aplicații pentru e-activități (TSAeA)

Telecomunicații (TC)

Cifre de școlarizare - septembrie 2020
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE
1
Circuite și sisteme integrate (CSI)Cluj-Napoca76
Inginerie electronică (IE)Cluj-Napoca146
Prelucrarea semnalelor și imaginilor - FR (PSI)Cluj-Napoca85
Sisteme integrate de comunicații cu aplicații speciale (SICAS)Cluj-Napoca85
Tehnologii multimedia (TM)Cluj-Napoca2
Tehnologii, sisteme și aplicații pentru e-activități (TSAeA)Cluj-Napoca1
Telecomunicații (TC)Cluj-Napoca6
TOTAL LOCURI FACULTATE37311
Modalitate de admitere
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

NO – nota la proba orală;

ML – media la examenul de licență/diplomă.

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 14 - 15 septembrie
Accesează contul tău de candidat şi completează-ți dosarul cu toate actele. Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere. MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE!
14 - 15 septembrie
15 septembrie
Probă de competență lingvistică
  • 15 septembrie

Necesară doar pentru candidaţii care optează pentru
programe de studii cu predare într-o limbă străină și nu posedă certificate de competență lingvistică pentru limba respectivă.

Proba orală - Interviu
  • 16 septembrie

Se va desfășura online, începând cu ora 8:30.

16 septembrie
16 septembrie
Afișare rezultate inițiale
  • 16 septembrie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

Confirmarea locurilor
  • 17 - 18 septembrie, până la ora 11

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

17 - 18 septembrie, până la ora 11
18 septembrie
Afișarea rezultatelor finale
  • 18 septembrie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...