Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de
Inginerie Electrică

În anul 1953, Institutul de Mecanică se transformă în Institutul Politehnic din Cluj. În 1992 una dintre
cele 7 facultăți ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca, este Facultatea de Electrotehnică.
Începând cu 2005 facultatea își modifică numele, devenind Facultatea de Inginerie Electrică.

Informații admitere

Master - 2 ani
DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Sisteme de monitorizare și control în inginerie electrică (SMCIE)

Sisteme și structuri electrice avansate (SSEA)

Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în inginerie electrică (TMPACIE)

Științe inginerești aplicate în medicină (SIAM)

Managementul sistemelor electroenergetice moderne (MSEM)

Cifre de școlarizare
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
INGINERIE ELECTRICĂ
11
Sisteme de monitorizare și control în inginerie electrică (SMCIE)Cluj-Napoca2416
Sisteme și structuri electrice avansate (SSEA)Cluj-Napoca2817
Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în inginerie electrică (TMPACIE)Cluj-Napoca2916
ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE
Științe inginerești aplicate în medicină (SIAM)Cluj-Napoca2010
INGINERIE ENERGETICĂ
Managementul sistemelor electroenergetice moderne (MSEM)Cluj-Napoca3921
TOTAL LOCURI FACULTATE1408011
Modalitate de admitere
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

MP1 – media proba 1 de la examenul de licență

MP2 – media proba 2 de la examenul de licență

NI – notă interviu

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 20 - 21 iulie

Completează-ți dosarul cu toate actele. MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE! Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

20 - 21 iulie
22 iulie
Interviu
  • 22 iulie

Interviul se va desfășura online, pe platforma MS Teams.

Afișare rezultate etapa I
  • 22 iulie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

22 iulie
23 iulie (până la ora 14:00)
Contestații
  • 23 iulie (până la ora 14:00)

Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro

Confirmarea locurilor etapa I
  • 23 - 24 iulie

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP).

23 - 24 iulie
24 iulie
Soluționare contestații
  • 24 iulie
Afișare rezultate finale
  • 27 iulie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

27 iulie
27 august
Confirmare locuri - etapa finală
  • 27 august

Pentru cei care și-au schimbat statusul după afișarea rezultatelor finale, confirmarea locului se va face până în 27 august.

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...