Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de
Inginerie Electrică

În anul 1953, Institutul de Mecanică se transformă în Institutul Politehnic din Cluj. În 1992 una dintre
cele 7 facultăți ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca, este Facultatea de Electrotehnică.
Începând cu 2005 facultatea își modifică numele, devenind Facultatea de Inginerie Electrică.

Informații admitere

Master - 2 ani
DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Sisteme de monitorizare și control în inginerie electrică (SMCIE)

Sisteme și structuri electrice avansate (SSEA)

Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în inginerie electrică (TMPACIE)

Științe inginerești aplicate în medicină (SIAM)

Managementul sistemelor electroenergetice moderne (MSEM)

Cifre de școlarizare - septembrie 2020
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
INGINERIE ELECTRICĂ
1
Sisteme de monitorizare și control în inginerie electrică (SMCIE)Cluj-Napoca16
Sisteme și structuri electrice avansate (SSEA)Cluj-Napoca12
Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în inginerie electrică (TMPACIE)Cluj-Napoca14
ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE
Științe inginerești aplicate în medicină (SIAM)Cluj-Napoca98
INGINERIE ENERGETICĂ
Managementul sistemelor electroenergetice moderne (MSEM)Cluj-Napoca15
TOTAL LOCURI FACULTATE9651
Modalitate de admitere
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

MP1 – media proba 1 de la examenul de licență

MP2 – media proba 2 de la examenul de licență

NI – notă interviu

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 14 septembrie, între orele 9:00-14:00

Accesează contul tău de candidat şi completează-ți dosarul cu toate actele. Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

 

MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE!

14 septembrie, între orele 9:00-14:00
15 septembrie
Interviu
  • 15 septembrie

Interviul se va desfășura online, pe platforma MS Teams.

Afișare rezultate etapa I
  • 15 septembrie, ora 20:00

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

15 septembrie, ora 20:00
16 septembrie (până la ora 14:00)
Contestații
  • 16 septembrie (până la ora 14:00)

Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro

Confirmarea locurilor
  • 16 septembrie

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP).

16 septembrie
17 septembrie
Soluționare contestații
  • 17 septembrie
Afișare rezultate finale
  • 17 septembrie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

17 septembrie
18 septembrie
Confirmarea locurilor
  • 18 septembrie

Pentru cei care şi-au schimbat statusul după afişarea rezultatelor finale, confirmarea locului se va face până în 18 septembrie 2020.

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...