Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CUNBM
Facultatea de Științe

Continuăm tradiția învățământului superior în Baia Mare, începută în 1961 prin înființarea Institutului Pedagogic de trei ani. Acesta este desființat în 1986, dar după revoluția din 1989, Baia Mare revine pe coordonatele învățământului universitar prin reînființarea Universității din Baia Mare, în cadrul căreia funcționa și Facultatea de Litere și Științe. Începând cu anul 1997, Facultatea de Științe dobândește autonomie.

Informații admitere

Master - 2 ani

Stiinte@admitere.utcluj.ro 

 www.stiinte.utcluj.ro

0264 202 977  |  0362 401 270 

0721 929 096 |  0741 201 689  |  0745 663 730

DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Matematică didactică (MD)

Informatică și inginerie software (IS)

Chimie didactică (CD)

Metode de analiză utilizate în controlul calității mediului și produselor (MAUCCMP)

Biochimie aplicată (BA)

Managementul proiectelor europene (MPE)

Managementul afacerilor (MA)

Știința și siguranța alimentului (SSA)

Cifre de școlarizare - septembrie 2020
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
MATEMATICĂ
Matematică didactică (MD)Baia-Mare4
INFORMATICĂ
Informatică și inginerie software (IS)Baia-Mare713
CHIMIE
Chimie didactică (CD)Baia-Mare4
Metode de analiză utilizate în controlul calității mediului și produselor (MAUCCMP)Baia-Mare515
BIOLOGIE
1
Biochimie aplicată (BA)Baia-Mare122
MANAGEMENT
Managementul proiectelor europene (MPE)Baia-Mare
ADMINISTRAREA AFACERILOR
Managementul afacerilor (MA)Baia-Mare2
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Știința și siguranța alimentului (SSA)Baia-Mare610
TOTAL LOCURI FACULTATE30501
Modalitate de admitere
PENTRU DOMENIile: MATEMATICĂ, INFORMATICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE, INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

MP – nota la proba orală

ML – media examenului de licență

PENTRU DOMENIILE ADMINISTRAREA AFACERILOR și MANAGEMENT
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

MP – nota la proba cu test grila la disciplina Management (MP)

ML – media examenului de licență

Candidatii care optează pentru programele de studii Managementul afacerilor și
Managementul proiectelor europene vor susțtne un examen scris la disciplina Management.
Tematica, bibliografia și modele de teste grila sunt prezentate pe site-ul Departamentului de
Științe Economice și Fizică.

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 10 - 14 septembrie până la ora 15:00

Completează-ți dosarul cu toate actele. MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE! Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

  • După înscriere fiecare candidat trebuie să-și creeze un cont pe platforma KnowledgeBase https://kb.cunbm.utcluj.ro/și să verifice accesul în cont.
  • În data de 14 septembrie secretarii comisiilor de admitere vor trimite candidaților link-ul de acces pentru probele de verificare a cunoștințelor  interviu, domeniile Biologie, Ingineria produselor alimentare, Chimie și Matematică și informatică  și test grilă, domeniile Administrarea afacerilor și Management, pe adresele de e-mail completate de candidați în fișa de înscriere, la concursul de admitere la programele de master.
10 - 14 septembrie până la ora 15:00
15 septembrie
Proba de verificare a cunoștințelor/Interviu
  • 15 septembrie

Proba de verificare a cunoștințelor se va desfășura online pe platforma KnowledgeBase https://kb.cunbm.utcluj.ro/, conform planificării afișate. Tematica probelor de verificare interviu și test grilă se găsește pe site-ul Facultății de Științe https://stiinte.utcluj.ro/anunturi/admitere-master-2020-2021.html

8-9:30 Domeniul Biologie

9:30 -10:30 Domeniul Ingineria produselor alimentare

10:30-12 Domeniul Chimie

12-14 Domeniul Administrarea afacerilor și Management - Modele teste

14-16 Domeniul Matematică și Informatică

Afișare rezultate inițiale
  • 15 septembrie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

15 septembrie
16 septembrie (între 8:00 - 12:00)
Contestații
  • 16 septembrie (între 8:00 - 12:00)

Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro

Rezolvarea contestațiilor: 16 septembrie, orele: 14:00 – 16:00

Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor: 16 septembrie

Confirmarea locurilor
  • 17 septembrie, până la ora 15.00

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

Taxa de confirmare a locului se achită o singură dată pe comisie, indiferent de schimbarea statusului candidatului.

17 septembrie, până la ora 15.00
17 septembrie
Afişare rezultate intermediare
  • 17 septembrie
Confirmarea locurilor runda II
  • 18 septembrie, până la ora 15.00

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

Taxa de confirmare a locului se achită o singură dată pe comisie, indiferent de schimbarea statusului candidatului.

18 septembrie, până la ora 15.00
18 septembrie
Afișare rezultate finale
  • 18 septembrie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...