Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CUNBM
Facultatea de Științe

Continuăm tradiția învățământului superior în Baia Mare, începută în 1961 prin înființarea Institutului Pedagogic de trei ani. Acesta este desființat în 1986, dar după revoluția din 1989, Baia Mare revine pe coordonatele învățământului universitar prin reînființarea Universității din Baia Mare, în cadrul căreia funcționa și Facultatea de Litere și Științe. Începând cu anul 1997, Facultatea de Științe dobândește autonomie.

Informații admitere

Master - 2 ani

Stiinte@admitere.utcluj.ro 

 www.stiinte.utcluj.ro

0264 202 977  |  0362 401 270 

0721 929 096 |  0741 201 689  |  0745 663 730

DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Matematică didactică (MD)

Informatică și inginerie software (IS)

Chimie didactică (CD)

Metode de analiză utilizate în controlul calității mediului și produselor (MAUCCMP)

Biochimie aplicată (BA)

Managementul proiectelor europene (MPE)

Managementul afacerilor (MA)

Știința și siguranța alimentului (SSA)

Cifre de școlarizare
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
MATEMATICĂ
1
Matematică didactică (MD)Baia-Mare1510
INFORMATICĂ
Informatică și inginerie software (IS)Baia-Mare3515
CHIMIE
Chimie didactică (CD)Baia-Mare255
Metode de analiză utilizate în controlul calității mediului și produselor (MAUCCMP)Baia-Mare515
BIOLOGIE
1
Biochimie aplicată (BA)Baia-Mare335
MANAGEMENT
Managementul proiectelor europene (MPE)Baia-Mare1634
ADMINISTRAREA AFACERILOR
Managementul afacerilor (MA)Baia-Mare1634
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Știința și siguranța alimentului (SSA)Baia-Mare2010
TOTAL LOCURI FACULTATE16512811
Modalitate de admitere
PENTRU DOMENIile: MATEMATICĂ, INFORMATICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE, INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

MP – nota la proba orală

ML – media examenului de licență

PENTRU DOMENIILE ADMINISTRAREA AFACERILOR și MANAGEMENT
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

MP – nota la proba cu test grila la disciplina Management (MP)

ML – media examenului de licență

Candidatii care optează pentru programele de studii Managementul afacerilor și
Managementul proiectelor europene vor susțtne un examen scris la disciplina Management.
Tematica, bibliografia și modele de teste grila sunt prezentate pe site-ul Departamentului de
Științe Economice și Fizică.

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 14 - 22 iulie

Completează-ți dosarul cu toate actele. MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE! Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

 

  • După înscriere fiecare candidat trebuie să-și creeze un cont pe platforma KnowledgeBase https://kb.cunbm.utcluj.ro/și să verifice accesul în cont.
  • În data de 22 Iulie 2020 secretarii comisiilor de admitere vor trimite candidaților link-ul de acces pentru probele de verificare a cunoștințelor  interviu, domeniile Biologie, Ingineria produselor alimentare, Chimie și Matematică și informatică  și test grilă, domeniile Administrarea afacerilor și Management, pe adresele de e-mail completate de candidați în fișa de înscriere, la concursul de admitere la programele de master.
14 - 22 iulie
23 iulie
Proba de verificare a cunoștințelorInterviu
  • 23 iulie

23 iulie 2020 Proba de verificare a cunoștințelor se va desfășura online pe platforma KnowledgeBase https://kb.cunbm.utcluj.ro/, conform planificării afișate. Tematica probelor de verificare interviu și test grilă se găsește pe site-ul Facultății de Științe https://stiinte.utcluj.ro/anunturi/admitere-master-2020-2021.html

8-10 Domeniul Biologie

10-12 Domeniul Ingineria produselor alimentare

12-14 Domeniul Chimie

14-16 Domeniul Administrarea afacerilor și Management - Modele teste

16-18 Domeniul Matematică și Informatică

 

Afișare rezultate inițiale
  • 23 iulie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

23 iulie
24 iulie (între 8:00 - 12:00)
Contestații
  • 24 iulie (între 8:00 - 12:00)

Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro

Rezolvarea contestațiilor: 24 iulie, orele: 14:00 – 16:00

Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor: 24 iulie

Confirmarea locurilor, etapa I
  • 27 - 28 iulie

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

27 - 28 iulie
28 iulie
Afișare rezultate după etapa I
  • 28 iulie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

Confirmarea locurilor, etapa II
  • 29 iulie

Taxa de confirmare a locului se achită o singură dată pe comisie, indiferent de schimbarea statusului candidatului.

29 iulie
30 iulie
Afișarea rezultatelor finale
  • 30 iulie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...