Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de
Automatică și Calculatoare

Specializările de Automatică și Calculatoare au luat naștere în anul 1977 în Cadrul Facultății de Electrotehnică a Institutului Politehnic Cluj-Napoca. Prima promoție de automatiști și calculatoriști a absolvit în anul 1982. În anul 1990 specializările de Automatică și Calculatoare au fost preluate de nou înființata Facultate de Automatică și Calculatoare.

Informații admitere

Master - 2 ani

ac.master@admitere.utcluj.ro

  www.ac.utcluj.ro

Automatică: 0264 401 220
Calculatoare: 0264 401 221

DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

Informatică aplicată (IA)

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

Inginerie Software (IS)

Inteligență și Viziune Artificială (IVA)

Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)

Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)

Tehnologia Informației în Economie (TIE)

Complemente de Știinta Calculatoarelor (CSC)

Cifre de școlarizare
DOMENIU /PROGRAM DE STUDIULOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
INGINERIA SISTEMELOR
Conducerea avansată a proceselor (CAP)Cluj-Napoca3614
Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)Cluj-Napoca428
Informatică aplicată (IA)Cluj-Napoca2818
Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)Cluj-Napoca186
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
1
Inginerie Software (IS)Cluj-Napoca2615
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)Cluj-Napoca2715
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)Cluj-Napoca2316
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)Cluj-Napoca2718
Tehnologia Informației în Economie (TIE)Cluj-Napoca2416
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)Cluj-Napoca2018
TOTAL LOCURI2711441
Modalitate de admitere
Media de admitere (Ma_A)
se calculează după formula

 

ML – Media la examenul de licență/diplomă

NPS – punctajul la proba scrisă

NI – punctajul la proba orală/interviu

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere

CALCULATOARE: 16 - 21 iulie, până la ora 14:00

AUTOMATICĂ: 15 - 21 iulie, până la ora 14:00


Completează-ți dosarul cu toate actele. MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE! Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

22 iulie
Interviu
  • 22 iulie

Se va desfășura online, pe platforma Zoom, conform planificării afișate după perioada de înscriere.

Afișare rezultate
  • 22 - 23 iulie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

22 - 23 iulie
24 iulie (până la ora13)
Contestații
  • 24 iulie (până la ora13)

Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro

Soluționare contestații
  • 24 iulie

Soluționarea contestațiilor va avea loc după ora 13.

24 iulie
24 iulie
Afișare rezultate după contestații
  • 24 iulie

Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor se va face în decursul serii de 24 iulie.

Confirmarea locurilor
  • 27 - 28 iulie

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

27 - 28 iulie
29 iulie
Afișarea rezultatelor finale
  • 29 iulie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

Confirmare în urma glisărilor
  • 27 august

Confirmarea locurilor ocupate în urma unor glisări se va face la secretariatul facultății până cel târziu în data de 27 august 2020.

27 august

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...