Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de
Automatică și Calculatoare

Specializările de Automatică și Calculatoare au luat naștere în anul 1977 în Cadrul Facultății de Electrotehnică a Institutului Politehnic Cluj-Napoca. Prima promoție de automatiști și calculatoriști a absolvit în anul 1982. În anul 1990 specializările de Automatică și Calculatoare au fost preluate de nou înființata Facultate de Automatică și Calculatoare.

Informații admitere

Master - 2 ani

ac.master@admitere.utcluj.ro

  www.ac.utcluj.ro

Automatică: 0264 401 220
Calculatoare: 0264 401 221

DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Controlul avansat al proceselor (CAP)

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

Informatică aplicată (IA)

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

Inginerie Software (IS)

Inteligență și Viziune Artificială (IVA)

Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)

Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)

Tehnologia Informației în Economie (TIE)

Complemente de Știinta Calculatoarelor (CSC)

Cifre de școlarizare - septembrie 2020
DOMENIU /PROGRAM DE STUDIULOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
INGINERIA SISTEMELOR
Controlul avansat al proceselor (CAP)Cluj-Napoca14
Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)Cluj-Napoca4
Informatică aplicată (IA)Cluj-Napoca18
Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)Cluj-Napoca66
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Inginerie Software (IS)Cluj-Napoca7
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)Cluj-Napoca6
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)Cluj-Napoca14
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)Cluj-Napoca18
Tehnologia Informației în Economie (TIE)Cluj-Napoca6
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)Cluj-Napoca13
TOTAL LOCURI6106
Modalitate de admitere
Media de admitere (Ma_A)
se calculează după formula

 

ML – Media la examenul de licență/diplomă

NPS – punctajul la proba scrisă

NI – punctajul la proba orală/interviu

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 14 septembrie până la ora 14:00
Accesează contul tău de candidat şi completează-ți dosarul cu toate actele. Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere. MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE!
14 septembrie până la ora 14:00
15 septembrie
Interviu
  • 15 septembrie

Se va desfășura online, pe platforma Zoom, conform planificării afișate după perioada de înscriere.

Afișare rezultate
  • 15 septembrie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

15 septembrie
16 septembrie (până la ora13)
Contestații
  • 16 septembrie (până la ora13)

Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro

Soluționare contestații
  • 16 septembrie

Soluționarea contestațiilor va avea loc după ora 13.

16 septembrie
16 septembrie
Afișare rezultate după contestații
  • 16 septembrie

Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor se va face în decursul serii de 16 septembrie.

Confirmarea locurilor
  • 17 - 18 septembrie, până la ora 13

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

17 - 18 septembrie, până la ora 13
18 septembrie
Afișarea rezultatelor finale
  • 18 septembrie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...