Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CUNBM
Facultatea de Litere

Începând din 1961 a funcționat sub forma Institutului Pedagogic. Din 1991, împreună Cu Facultatea de Științe, formează Facultatea de Litere și Științe în nou-reorganizata Universitate din Baia Mare; în 1996, cele două facultăți devin unități de sine stătătoare în cadrul Universității. Din 2012 suntem Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Informații admitere

Master - 2 ani

Litere@admitere.utcluj.ro  

 www.litere.utcluj.ro

0262 276 305  |  0264 202 973

DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Limbă română în context european (LRCE)

Limbă română și modernismul european (LRME)

Limbă engleză pentru copii și tineret (LECT)

Limbă franceză în traduceri specializate (LFTS)

Etnoturism/etnologia și turismul cultural (ETC)

Drepturile omului (DO)

Valori plastice și reflexive ale imaginii în pictura contemporană (VPRIPC)

Teologie creștină și spiritualitate europeană (TCSE)

Asistență și intruziune socială a vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități (AISVPD)

Cifre de școlarizare
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
FILOLOGIE
Limbă română în context european (LRCE)Baia-Mare2624
Limbă română și modernismul european (LRME)Baia-Mare1718
Limbă engleză pentru copii și tineret (LECT)Baia-Mare1817
Limbă franceză în traduceri specializate (LFTS)Baia-Mare1813
STUDII CULTURALE
1
Etnoturism/etnologia și turismul cultural (ETC)Baia-Mare2615
FILOSOFIE
Drepturile omului (DO)Baia-Mare1928
ARTE VIZUALE
Valori plastice și reflexive ale imaginii în pictura contemporană (VPRIPC)Baia-Mare1117
TEOLOGIE
Teologie creștină și spiritualitate europeană (TCSE)Baia-Mare1715
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Asistență și intruziune socială a vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități (AISVPD)Baia-Mare1931
TOTAL LOCURI FACULTATE1711781
Modalitate de admitere
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

PO – nota la proba orală (interviu)

ML – media examenului de licență / diplomă

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscriere
  • 14 - 24 iulie

 

Completează-ți dosarul cu toate actele. MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE! Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

14 - 24 iulie
27 iulie
Interviu
  • 27 iulie

Proba orală (interviu telefonic): 27 iulie, începând cu ora 9:00

Afișare rezultate inițiale
  • 28 iulie, ora 9:00

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

28 iulie, ora 9:00
28 iulie (între 9:00 - 11:00)
Contestații
  • 28 iulie (între 9:00 - 11:00)

Se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro

 

Rezolvarea contestațiilor: 28 iulie, orele: 11:00 – 12:00

 

Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor: 28 iulie, ora 13:00

Confirmarea locurilor, etapa I
  • 29 iulie

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

29 iulie
29 iulie
Afișare rezultate după etapa I
  • 29 iulie

Urmărește atent pagina Admiterii pentru mai multe informații.

Confirmarea locurilor, etapa II
  • 30 iulie

Taxa de confirmare a locului se achită o singură dată pe comisie, indiferent de schimbarea statusului candidatului.

30 iulie
30 iulie
Afișarea rezultatelor finale
  • 30 iulie

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...