Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CUNBM
Facultatea de Litere

Începând din 1961 a funcționat sub forma Institutului Pedagogic. Din 1991, împreună Cu Facultatea de Științe, formează Facultatea de Litere și Științe în nou-reorganizata Universitate din Baia Mare; în 1996, cele două facultăți devin unități de sine stătătoare în cadrul Universității. Din 2012 suntem Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Informații admitere

Master - 2 ani

Litere@admitere.utcluj.ro  

 www.litere.utcluj.ro

0262 276 305  |  0264 202 973

DOMENII și PROGRAME DE STUDIU

Limba română în context european (LRCE)

Literatura română și modernismul european (LRME)

Literatură engleză pentru copii și tineret (LECT)

Limba franceză în traduceri specializate (LFTS)

Etnoturism/etnologia și turismul cultural (ETT)

Drepturile omului (DO)

Valori plastice și reflexive ale imaginii în pictura contemporană (VPRIPC)

Teologie creștină și spiritualitate europeană (TCSE)

Asistență și intruziune socială a vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități (AISVPD)

Cifre de școlarizare - septembrie 2020
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
FILOLOGIE
1
Limba română în context european (LRCE)Baia-Mare24
Literatura română și modernismul european (LRME)Baia-Mare618
Literatură engleză pentru copii și tineret (LECT)Baia-Mare14
Limba franceză în traduceri specializate (LFTS)Baia-Mare813
STUDII CULTURALE
1
Etnoturism/etnologia și turismul cultural (ETT)Baia-Mare10
FILOSOFIE
Drepturile omului (DO)Baia-Mare9
ARTE VIZUALE
Valori plastice și reflexive ale imaginii în pictura contemporană (VPRIPC)Baia-Mare117
TEOLOGIE
Teologie creștină și spiritualitate europeană (TCSE)Baia-Mare9
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Asistență și intruziune socială a vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități (AISVPD)Baia-Mare16
TOTAL LOCURI FACULTATE151302
Modalitate de admitere
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

PO – nota la proba orală (interviu)

ML – media examenului de licență / diplomă

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de licență sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Supliment la diplomă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Înscrierea online a candidaților
  • 10 - 16 septembrie
10 - 16 septembrie
17 septembrie, orele 9:00 – 15:00
Proba orală (interviu telefonic)
  • 17 septembrie, orele 9:00 – 15:00
Afişarea rezultatelor iniţiale
  • 17 septembrie, ora 18:00
17 septembrie, ora 18:00
17 septembrie, orele: 18:00 – 19:00
Depunerea contestațiilor
  • 17 septembrie, orele: 18:00 – 19:00

la adresa de e-mail: contestatiiadmitere@utcluj.ro

Rezolvarea contestațiilor
  • 17 septembrie, orele: 19:00 – 20:00
17 septembrie, orele: 19:00 – 20:00
17 septembrie, ora 22:00
Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor
  • 17 septembrie, ora 22:00
Confirmări
  • 18 septembrie, până la ora 21:00
18 septembrie, până la ora 21:00
18 septembrie, ora 22:00
Afişarea rezultatelor finale
  • 18 septembrie, ora 22:00

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere la master din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...