Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CUNBM
Facultatea de Litere

Începând din 1961 a funcționat sub forma Institutului Pedagogic. Din 1991, împreună Cu Facultatea de Științe, formează Facultatea de Litere și Științe în nou-reorganizata Universitate din Baia Mare; în 1996, cele două facultăți devin unități de sine stătătoare în cadrul Universității. Din 2012 suntem Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Informații admitere

Licență

Litere@admitere.utcluj.ro  

 www.litere.utcluj.ro

0262 276 305  |  0264 202 973

DOMENII și SPECIALIZĂRI

Specializare ARTE PLASTICE

Specializare ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Specializare FILOSOFIE

Specializare LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Specializare LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ȘI LITERATURA MODERNĂ (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ)

Specializare LIMBI MODERNE APLICATE (engleză – franceză / germană)

Specializare ETNOLOGIE

Specializare JURNALISM

Specializare COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Specializare PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

Specializare TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Cifre de școlarizare
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
ARTE VIZUALEBaia-Mare157
ASISTENȚĂ SOCIALĂBaia-Mare1483
FILOSOFIEBaia-Mare1411
LIMBĂ ȘI LITERATURĂBaia-Mare4654
LIMBI MODERNE APLICATEBaia-Mare17281
STUDII CULTURALEBaia-Mare1691
ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRIIBaia-Mare2350
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEIBaia-Mare1050
TEOLOGIEBaia-Mare2010
TOTAL LOCURI FACULTATE17530211

*Cele 40 de locuri pentru absolvenții liceelor din mediul rural, 5 locuri de rromi și 12 pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială se gestionează la nivelul UTCN

Modalitate de admitere
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

MA-media de admitere


MB-media la BAC

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Diplomă/adeverință de licență sau echivalentă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii
Preînscriere
  • 5 iunie - 5 iulie 2020

Fă-ți cont de utilizator, consultă lista programelor de studii universitare de licență și alege ce ți se potrivește. Pregătește-ți din timp documentele necesare și poți să le încarci în platforma încă de acum!

5 iunie - 5 iulie 2020
6 - 13 iulie 2020
Înscriere
  • 6 - 13 iulie 2020

Completează-ți dosarul cu toate actele. Încă mai ai timp să adaugi opțiuni. MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE! Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

Rezultate inițiale
  • 16 iulie

Verifică statusul tău. Dacă ești admis, începând de mâine îți poți confirma locul. Dacă nu ești admis, trebuie să aștepți rezultatele intermediare.

16 iulie
17 - 19 iulie 2020
Confirmări etapa I
  • 17 - 19 iulie 2020

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). 

Rezultate intermediare
  • 19 iulie 2020

Urmărește atent rezultatele pentru a vedea statusul actual în urma glisărilor. Dacă doar în acest moment ai fost admis, nu uita să confirmi locul începând de mâine!

19 iulie 2020
20 - 21 iulie 2020
Confirmări etapa II
  • 20 - 21 iulie 2020

Taxa de confirmare a locului se achită o singură dată pe comisie, indiferent de schimbarea statusului candidatului.

Rezultate finale
  • 21 iulie 2020

Felicitări! Ești ADMIS! Nu uita că este obligatoriu să completezi, semnezi și să transmiți din contul tău de utilizator contractul de studii.

21 iulie 2020
21 iulie 2020
ATENȚIE!
  • 21 iulie 2020

Candidații aflați în lista de așteptare după afișarea rezultatelor finale, indiferent de sesiunea de admitere, au posibilitatea să completeze o nouă fișă de înscriere pentru locurile rămase disponibile, în cadrul aceleiași comisii, fără a li se percepe o nouă taxă de înscriere. Revenim cu detalii...

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...