Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CUNBM
Facultatea de Științe

Continuăm tradiția învățământului superior în Baia Mare, începută în 1961 prin înființarea Institutului Pedagogic de trei ani. Acesta este desființat în 1986, dar după revoluția din 1989, Baia Mare revine pe coordonatele învățământului universitar prin reînființarea Universității din Baia Mare, în cadrul căreia funcționa și Facultatea de Litere și Științe. Începând cu anul 1997, Facultatea de Științe dobândește autonomie.

Informații admitere

Licență

Stiinte@admitere.utcluj.ro 

 www.stiinte.utcluj.ro

0264 202 977  |  0362 401 270 

0721 929 096 |  0741 201 689  |  0745 663 730

DOMENII și SPECIALIZĂRI

Specializare ECONOMIA FIRMEI

Specializare BIOLOGIE

Specializare CHIMIE

Specializare CHIMIE MEDICALĂ

Specializare INFORMATICĂ 

Specializare CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

Specializare INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Specializare MANAGEMENT (ZI / IFR)

Specializare MATEMATICĂ INFORMATICĂ

Specializare MATEMATICĂ

Cifre de școlarizare - Sesiunea II, septembrie 2020 (doar pentru candidații aflați în așteptare)
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
ADMINISTRAREA AFACERILORBaia-Mare12
BIOLOGIEBaia-Mare6
CHIMIEBaia-Mare26
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂBaia-Mare13
INFORMATICĂBaia-Mare12
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTAREBaia-Mare19
MANAGEMENTBaia-Mare13
MANAGEMENT IFRBaia-Mare-
MATEMATICĂBaia-Mare11
TOTAL LOCURI FACULTATE112

*Cele 40 de locuri pentru absolvenții liceelor din mediul rural, 5 locuri de rromi și 12 pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială se gestionează la nivelul UTCN

Modalitate de admitere
Media de admitere (MA)
se calculează după formula

MA1=0,6*NA+0,4*MB

MA2
= MB

MB – media la BAC.

NA
– este:

a) nota de la proba din cadrul examenului de bacalaureat la una dintre materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, economie, geografie, logică și argumentare;
b) nota obținută în cadrul concursului organizat de către Facultatea de Științe, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
c) NA = 10 în cazul în care absolventul de liceu cu diplomă de bacalaureat a obținut cel puțin într-unul din ultimii doi ani de liceu distincții (premiile I, II, III) la concursurile școlare naționale/internaționale, recunoscute de ministerul de resort, în domeniile: matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, economie, economie aplicată, marketing, contabilitate, geografie, știința mediului.

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Diplomă/adeverință de licență sau echivalentă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2020
Înscriere
  • 17-18 septembrie 2020

Accesează contul tău de candidat şi completează-ți dosarul cu toate actele. Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE!

Dacă beneficiezi de art. 35 din regulament atunci va trebui să bifezi opţiunea de scutire de taxă în zona de plăţi din contul tău şi să încarci fişa de înscriere din sesiunea anterioară - septembrie 2020.

17-18 septembrie 2020
20 septembrie
Rezultate inițiale
  • 20 septembrie

Verifică statusul tău. Dacă ești admis, începând de mâine îți poți confirma locul. Dacă nu ești admis, trebuie să aștepți rezultatele finale.

Confirmări
  • 21-22 septembrie, până ora 12:00

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP) - din contul tău. 

21-22 septembrie, până ora 12:00
22 septembrie
Rezultate finale
  • 22 septembrie

Felicitări! Ești ADMIS! 

Este obligatoriu să descarci din contul tău de utilizator contractul de studii și să-l aduci semnat, împreună cu restul actelor în original, la secretariatul facultății la care ai fost admis.

ATENȚIE!
  • 23 septembrie

Mergi la secretariatul facultății la care ai fost admis cu toate actele în original și contractul de studiu semnat (în 2 exemplare) în intervalul orar 9-15. 

23 septembrie

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...