Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CUNBM
Facultatea de Inginerie

În 1969 a fost înființat Institutul de Subingineri, ca unitate de învățământ tehnic superior, care, alături de Institutul Pedagogic, au format, în 1974, prima instituție academică multidisciplinară în Baia Mare. Între 1990 și 2012 ne-am desfășurat activitatea în cadrul Universității din Baia Mare, respectiv Universității de Nord din Baia Mare, iar din 2012 suntem Facultatea de Inginerie, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Informații admitere

Licență - 4 ani

Inginerie@admitere.utcluj.ro

www.inginerie.utcluj.ro

0264 202 972  |  0264 202 975  |  0264 202 989

DOMENII și SPECIALIZĂRI

Specializare ELECTROMECANICĂ

Specializare INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE

Specializare TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

Specializare INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Specializare ROBOTICĂ

Specializare INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR

Specializare INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Cifre de școlarizare - Sesiunea II, septembrie 2020 (doar pentru candidații aflați în așteptare)​
DOMENIULLOCALIZARE

LOCURI LA

BUGET

LOCURI

TAXĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

CU BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

FĂRĂ BURSĂ

ROMÂNI DE
PRETUTINDENI

TAXĂ ÎN LEI
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEIBaia-Mare71
INGINERIE ELECTRICĂBaia-Mare43
INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALEBaia-Mare32
INGINERIE ENERGETICĂBaia-Mare10
INGINERIE INDUSTRIALĂBaia-Mare86
INGINERIE ȘI MANAGEMENT Baia-Mare36
MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂBaia-Mare
INGINERIA MATERIALELORBaia-Mare
INGINERIA MEDIULUIBaia-Mare35
TOTAL LOCURI FACULTATE2833

*Cele 40 de locuri pentru absolvenții liceelor din mediul rural, 5 locuri de rromi și 12 pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială se gestionează la nivelul UTCN

Modalitate de admitere
DOMENIUL CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR
Media de admitere (MA_A)
se calculează după formula

 

NMB – nota la matematică de la BAC;

NB – nota la BAC la una din materiile: matematică, fizică, informatică;

MB – media la BAC.

restul domeniilor
Media de admitere (MA_B)
se calculează după formula

MA1 = 0,6*NB+0,4*MB

MA2 = MB

NB – nota la BAC la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie;

MB – media la BAC

Acte necesare

Absolvenți
promoția
2020

ACTE NECESARE pentru admitere
Diploma/adeverință de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta

Certificat de naştere

Cartea de identitate

Adeverinţă medicală

Dovada achitării taxei de înscriere

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Vezi regulamentul complet

Absolvenți
promoție
anterioară

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Adeverință din care să rezulte numărul de ani și forma de finanțare (dacă este cazul)

Diplomă/adeverință de licență sau echivalentă

Declarație pe proprie răspundere (se completează online)

Vezi regulamentul complet

Candidați
internaționali

ACTE NECESARE suplimentar
față de cele de la punctul 1
Pentru candidații din următoarele categorii:

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REPUBLICA MOLDOVA

CETĂȚENI EUROPENI

PROTECȚIE SUBSIDIARĂ; REFUGIAȚI

ROMÂNI CU ACTE DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Vezi actele necesare
Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2020
Înscriere
  • 17-18 septembrie 2020

Accesează contul tău de candidat şi completează-ți dosarul cu toate actele. Finalizează dosarul prin achitarea taxei de înscriere.

MAI MULTE OPȚIUNI, MAI MULTE ȘANSE!

Dacă beneficiezi de art. 35 din regulament atunci va trebui să bifezi opţiunea de scutire de taxă în zona de plăţi din contul tău şi să încarci fişa de înscriere din sesiunea anterioară - septembrie 2020.

17-18 septembrie 2020
20 septembrie
Rezultate inițiale
  • 20 septembrie

Verifică statusul tău. Dacă ești admis, începând de mâine îți poți confirma locul. Dacă nu ești admis, trebuie să aștepți rezultatele finale.

Confirmări
  • 21-22 septembrie, până ora 12:00

Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP) - din contul tău. 

21-22 septembrie, până ora 12:00
22 septembrie
Rezultate finale
  • 22 septembrie

Felicitări! Ești ADMIS! 

Este obligatoriu să descarci din contul tău de utilizator contractul de studii și să-l aduci semnat, împreună cu restul actelor în original, la secretariatul facultății la care ai fost admis.

ATENȚIE!
  • 23 septembrie

Mergi la secretariatul facultății la care ai fost admis cu toate actele în original și contractul de studiu semnat (în 2 exemplare) în intervalul orar 9-15. 

23 septembrie

Regulament de admitere

Dacă ai întrebări legate de modalitatea de admitere din acest an, consultă regulamentul de admitere

Descarcă...

Candidați internaționali

Pentru detalii referitoare la modalitatea de admitere din acest an, Biroul de Relații Internaționale îți stă la dispoziție

Ia legătura cu noi...